30.11.2018 Shabab Al Amari - Shabab Al-Dhahiriya 1:0